Kpss İslam tarihi çıkmış sorular

Yazan: 25 Nisan 2012  
Kategori: Eski Konular

[türk-islam tarihi çıkmış sorular

1. Türk – İslam sanatında, çeşitli amaçlara hiz­met eden yapı topluluğuna ne ad verilir?
A) Cami
B) Kervansaray
C) Medrese
D) Han
E) Külliye
99 DMS

2. Türk – İslâm devletlerinde kişiler,
I. Otlak
II. Yaylak
III. Bahçe
IV. Orman
alanlarından hangilerine sahip olabilmiş­lerdir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) III ve IV

3. Eski Türk devletlerinde kamu yararını koru­makla görevli olan devlet otoritesi her şey­den üstün tutulmuştur.
Aşağıdaki Türk-İslâm devletlerinin hangi­sinde, hükümdar din işlerini halifeye bı­rakıp devlet işlerini tümüyle kendi üzerine almakla bu eski Türk geleneğini tekrar başlatmıştır?
A) Osmanlılar
B) Gazneliler
C) Karahanlılar
D) Memluklar
E) Selçuklular

4. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah Dönemi’nde,
I. Yeni bir mezhep olan Batınilik taraftarla­rının vezir Nizamülmülk’ü öldürmesi
II. Bağdat’ta Nizamiye Medresesi’nin kurul­ması
III. Medreselerde din bilgisi yanında pozitif bilimlerin de okutulması
IV. Yeni bir takvim düzenlenmesi
gelişmelerinden hangileri sosyal hayatı
olumlu yönde etkilemiştir?
A) Yalnız IV
B) I ve II
C) I, II, III
D) II, III ve IV
E) I, M. III ve IV
2000 DMS

5. Türk-İslam dünyasında pozitif bilimler kiminle başlamıştır?
A) Vasili
B) ibn Heysem
C) Farabi
D) Ömer Hayyam
E) ibn Rüşd
2002 KPSS

6.Selçuklular mimari alanında birçok önem­li eserler meydana getirerek bunları süs­leme sanatlarının en güzelleri ile bezemiş­lerdir. Selçuklular, mimari alandaki eser­lerinde aşağıdaki süsleme sanatlarından hangisini kullanmamışlardır?
A) Geometrik şekiller
B) Hayvan figürleri
C) Bitkisel motifler
D) Yazı sanatları
E) Kabartma sanatları
KPSS 2003

7.Türk-İslam mimarisinde medrese, cami, mescit, han, saray, kümbet, külliye ve darüşşifa gibi önemli mimari eserler yara­tılmıştır. Bu verilen eserlerden hangisi “Anıtmezar” niteliğinde yapılmıştır?
A) Kümbetler
B) Külliyeler
C) Cami ve Medreseler
D) Han ve Saraylar
E) Darüşşifalar
KPSS 2003
.

8. I. Han
II. Cami
III. Medrese
Osmanlı Devleti’nde külliyeler çoğunlukla hangisi veya hangileri çevresinde kuru­lurdu?
A) Hanlar
B) Camiler
C) Medreseler
D) Hanlar, Medreseler
E) Camiler, Medreseler
KPSS 2004

9. Aşağıdakilerden hangisi, Türk İslam dev­letlerinde toprak yönetimiyle ilgili değildir?
A) İkta
B) Ocaktık
C) Zeamet
D) Has
E) Ulak
KPSS 2005

Cevaplar:
1 -e
2 -c
3 -e
4 -d
5 -c
6 -b
7 -a
8 -b
9 -e

Yorumlar


Yorumunuzun yanında istediğiniz resmin görünmesini istiyorsanız gravatar edinin!